+30 211 198 40 93 / +30 697 814 59 31
> Δευ-Παρ
09:00-19:00
|
Αποστολή
|
Επικοινωνία
|
Πωλήσεις χονδρικής
|
|
|
Απομένουν ακόμα 25 € για δωρεάν αποστολή.

Γενικοί όροι για τις αγορές συμπληρωμάτων διατροφής στο "NUTRAHOLIC.COM"

Γενικοί Όροι Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος Nutraholic.com

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης προορίζονται να ρυθμίσουν τις σχέσεις μεταξύ της «E FOODS LTD», ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, Σόφια, δημοτικό διαμέρισμα Vazrazhdane, οδός Eng. Ivan Ivanov 70B, όροφος 3, Ενιαίος Κωδικός Αναγνώρισης (UIC): BG205574741, εφεξής αναφερόμενης ως «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», και των πελατών, εφεξής αναφερόμενων ως «ΧΡΗΣΤΕΣ», της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου www.nutraholic.com, εφεξής αναφερόμενης ως Nutraholic.


II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

 

Άρθρο 2. Πληροφορίες σύμφωνα με τον Νόμο περί Ηλεκτρονικού Εμπορίου και τον Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών:

 

Επωνυμία του Προμηθευτή: E FOODS LTD

Έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: δημοτικό διαμέρισμα Vazrazhdane, οδός Eng. Ivan Ivanov 70B, όροφος 3

Διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας και διεύθυνση παραπόνων και καταγγελίων από χρήστες: 1303 Σόφια, δημοτικό διαμέρισμα Vazrazhdane, οδός Eng. Ivan Ivanov 70B, όροφος 3, διαμέρισμα 10

Διεύθυνση επικοινωνίας: 1303 Σόφια Βουλγαρίας, δημοτικό διαμέρισμα Vazrazhdane, οδός Eng. Ivan Ivanov 70B, όροφος 3, διαμέρισμα 10      Email: [email protected]

Εγγραφή σε δημόσια μητρώα: Ενιαίος Κωδικός Αναγνώρισης (UIC): 205574741.


Εποπτικές αρχές:

(1) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


 

 • Διεύθυνση: οδός Prof. Tsvetan Lazarov 2, Σοφία, Τ.Κ. 1592
 • Τηλέφωνο: +359 2 915 3 518
 • Φαξ: +359 2 940 36 40
 • Email: [email protected], [email protected]
 • Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

 

 

(2) Επιτροπή Προστασίας του Καταναλωτή

 

 

 • Διεύθυνση: πλ. Slaveykov 4A, όροφος 3, 4 και 6, Σόφια, Τ.Κ. 1000
 •  Τηλέφωνο: +359 2 980 25 24
 •  Φαξ: +359 2 988 42 18
 •  Τηλεφωνική γραμμή άμεσης επικοινωνίας: 0700 111 22
 •  Ιστοσελίδα: www.kzp.bg

 

(3) Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

 

 

 • Βουλγαρία
 • λεωφ. Vitosha αρ. 18, Σόφια, Τ.Κ. 1000
 • Τηλέφωνο: +359 2 935 61 13
 • Φαξ: +359 2 980 73 15 
 • Ιστοσελίδα: www.cpc.bg

 

 

III. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

 

Άρθρο 3. Nutraholic είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, προσβάσιμη στη διεύθυνση http://www.Nutraholic.com, μέσω της οποίας οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις για την αγοραπωλησία των προϊόντων που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα και επίσης:

Να κάνουν εγγραφή και να δημιουργήσουν λογαριασμό για την προβολή του ηλεκτρονικού καταστήματος του Προμηθευτή στην πλατφόρμα Nutraholic και για τη χρήση πρόσθετων υπηρεσιών παροχής πληροφοριών,

Να έχουν πρόσβαση στα προϊόντα, στα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές και τους όρους αποστολής,

Να συνάπτουν συμφωνίες αγοραπωλησίας και αποστολής των προϊόντων, που προσφέρονται από την πλατφόρμα Nutraholic, χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό που έχουν δημιουργήσει ή χρησιμοποιώντας την επιλογή αγοράς χωρίς εγγραφή,

Να έχουν πρόσβαση και να συγκρίνουν τα προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές και τους όρους αποστολής και να αποθηκεύουν επιλεγμένα προϊόντα ως «Αγαπημένα»,

5. Να πραγματοποιούν οποιεσδήποτε πληρωμές σχετικά με τις συμβάσεις που έχουν συνάψει με το ηλεκτρονικό κατάστημα, με τους τρόπους πληρωμής που υποστηρίζονται από τον Προμηθευτή,

Να λαμβάνουν από τον Προμηθευτή πληροφορίες για νέα προϊόντα που προσφέρονται από την πλατφόρμα Nutraholic,

Να κάνουν ηλεκτρονικές δηλώσεις σχετικά με τη σύναψη και την εκτέλεση συμβάσεων με συμμετέχοντες στην πλατφόρμα Nutraholic μέσω της διεπαφής της ιστοσελίδας Nutraholic, που είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο,

Να πληροφορούνται για τα δικαιώματα τους που απορρέουν από τον Νόμο κυριότερα μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας Nutraholic στο Διαδίκτυο,

Να ασκούν το δικαίωμα υπαναχώρησης, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών,

Να χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε πρόσθετες λειτουργίες και υπηρεσίες που παρέχει ο Προμηθευτής στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Άρθρο 4. Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα Nutraholic οργανώνει την παράδοση των προϊόντων μόνος του ή χρησιμοποιώντας υπηρεσίες τρίτων και εγγυάται τα δικαιώματα των Χρήστων, που προβλέπονται από το νόμο, σύμφωνα με την ευσυνειδησία και σύμφωνα με τα κριτήρια και τους όρους που επιβλήθηκαν και θεσπίστηκαν από το δίκαιο καταναλωτών ή το εμπορικό δίκαιο.

Άρθρο 5. (1) Οι Χρήστες συνάπτουν σύμβαση αγοραπωλησίας των προϊόντων, που προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας του Προμηθευτή, διαθέσιμη στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.Nutraholic.com. Η σύμβαση συντάσσεται στη βουλγαρική γλώσσα και αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων του Προμηθευτή στην πλατφόρμα.

 

(2) Βάσει της σύμβασης αγοραπωλησίας προϊόντων που συνάπτεται με τους Χρήστες, ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα Nutraholic υποχρεούται να προμηθεύσει και να μεταβιβάσει στον Χρήστη την ιδιοκτησία των προϊόντων που ο Χρήστης επέλεξε μέσω της διεπαφής στην πλατφόρμα. Οι Χρήστες δικαιούνται να διορθώσουν τυχόν λάθη τους κατά την εισαγωγή των πληροφοριών, πριν από τη δήλωση για τη σύναψη της σύμβασης με τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα Nutraholic.

(3) Οι Χρήστες καταβάλλουν στον ανάδοχο που έχουν επιλέξει στην πλατφόρμα Nutraholic αμοιβή για τα παραδοθέντα προϊόντα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην πλατφόρμα Nutraholic και τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης. Η αμοιβή είναι ίση με την τιμή που ανακοινώνει ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα Nutraholic στη διεύθυνση της πλατφόρμας Nutraholic στο Διαδίκτυο.

(4) Η παράδοση των προϊόντων που ζητούνται από τους χρήστες πραγματοποιείται από τον Προμηθευτή ή από τον αντίστοιχο ανάδοχο που παραδίδει τα επιλεγμένα προϊόντα, εντός των χρονικών πλαισίων και υπό τους όρους που καθορίζονται στην πλατφόρμα Nutraholic και σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης.

Άρθρο 6. (1) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα Nutraholic συμφωνούν, ότι όλες οι δηλώσεις μεταξύ τους σε σχέση με τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης αγοραπωλησίας μπορούν να πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονικά μέσα και με ηλεκτρονικές δηλώσεις κατά την έννοια του Νόμου περί Ηλεκτρονικού Εγγράφου και Ηλεκτρονικής Υπογραφής και του άρθρου 11 του Νόμου περί Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

(2) Θεωρείται ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που γίνονται από τους Χρήστες της ιστοσελίδας γίνονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα δεδομένα που παρέχονται από τον Χρήστη κατά την εγγραφή του, εάν ο Χρήστης εισαγάγει το αντίστοιχο Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης


ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ NUTRAHOLIC

Άρθρο 7. (1) Προκειμένου να χρησιμοποιήσει τη Nutraholic για τη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας προϊόντων, ο Χρήστης πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό εισάγοντας ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης της επιλογής του για απομακρυσμένη πρόσβαση ή περνώντας από τη διαδικασία παραγγελίας ως «Επισκέπτης», διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Προμηθευτής, συμφωνώντας έτσι ελεύθερα και ρητά με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

(2) Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης για την απομακρυσμένη πρόσβαση καθορίζονται από τον Χρήστη με την ηλεκτρονική του εγγραφή στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα Nutraholic, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται εκεί.

(3) Κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων εγγραφής του και κάνοντας κλικ στο κουμπί «Εγγραφή», ο Χρήστης πρέπει επίσης να δηλώσει ότι έχει λάβει γνώση των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης, συμφωνεί με το περιεχόμενό τους και δεσμεύεται να τους τηρεί ανεπιφύλακτα. Κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων του για την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας ως «Επισκέπτης» και πριν κάνει κλικ στο κουμπί «Συνέχεια», ο Χρήστης πρέπει επίσης να δηλώσει ότι έχει λάβει γνώση των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης, συμφωνεί με το περιεχόμενό τους και αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται ανεπιφύλακτα με αυτούς.

 

(4) Συμπληρώνοντας τα στοιχεία του και κάνοντας κλικ στα κουμπιά για τη συγκατάθεση στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, ο χρήστης συμφωνεί ότι έχει λάβει γνώση των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης, συμφωνεί με το περιεχόμενό τους και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τους συμμορφώνεται ανεπιφύλακτα.

 

(4) Μετά την εγγραφή, ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα Nutraholic επιβεβαιώνει την εγγραφή του Χρήστη αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Χρήστης. Δημιουργείται ο λογαριασμός του Χρήστη και δημιουργείται συμβατική σχέση μεταξύ του Χρήστη και του Προμηθευτή στην πλατφόρμα Nutraholic για την παροχή της χρήσης της πλατφόρμας.

 

(5) Κατά την εγγραφή του, ο Χρήστης υποχρεούται να παρέχει αληθή και ακριβή στοιχεία. Σε περίπτωση αλλαγής, ο Χρήστης υποχρεούται να επικαιροποιεί αμέσως τα στοιχεία που δήλωσε κατά την εγγραφή του.  

 

(6) Η πλατφόρμα του Nutraholic.com δεν επιτρέπει τη χρήση αυτοματοποιημένης δέσμης ενεργειών (script) για την εκτέλεση οποιωνδήποτε ενεργειών στην ιστοσελίδα - τόσο στην περιοχή περιεχομένου της ιστοσελίδας όσο και στην κοινωνική περιοχή.            


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Άρθρο 8. Οι Χρήστες θα χρησιμοποιούν πρωτίστως τη διεπαφή της σελίδας του Προμηθευτή στην πλατφόρμα Nutraholic για τη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας των προϊόντων που προσφέρονται στην πλατφόρμα Nutraholic.

 

Άρθρο 9. (1) Οι Χρήστες που έχουν δημιουργήσει λογαριασμό, συνάπτουν τη σύμβαση αγοραπωλησίας των προϊόντων στην πλατφόρμα Nutraholic, ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

 

Διενέργεια εγγραφής στην πλατφόρμα Nutraholic και παροχή των απαραίτητων στοιχείων, εάν ο Χρήστης δεν έχει εγγραφεί ακόμη στην πλατφόρμα Nutraholic,

Είσοδος στο σύστημα παραγγελιών του Nutraholic με ταυτοποίηση με Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης,

Επιλογή ενός ή περισσότερων προϊόντων που διατίθενται από τους αναδόχους στην πλατφόρμα Nutraholic και πρόσθεσή τους σε μια λίστα προϊόντων προς αγορά,

Επιλογή προϊόντων από τη λίστα των προϊόντων προς αγορά στην πλατφόρμα Nutraholic, για τα οποία πρόκειται να συναφθεί σύμβαση αγοραπωλησίας,

Παροχή στοιχείων για την παράδοση των προϊόντων,

Επιλογή τρόπου και χρόνου πληρωμής του τιμήματος,

Επιλογή τρόπου,

Επιβεβαίωση της παραγγελίας.

(2) Οι Χρήστες μπορούν να συνάψουν σύμβαση αγοραπωλησίας των προϊόντων στην πλατφόρμα Nutraholic χωρίς να κάνουν εγγραφή, ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

 

Επιλογή ενός ή περισσότερων προϊόντων που διατίθενται από τους αναδόχους στην πλατφόρμα Nutraholic και πρόσθεσή τους σε μια λίστα προϊόντων προς αγορά,

Επιλογή προϊόντων από τη λίστα των προϊόντων προς αγορά στην πλατφόρμα Nutraholic, για τα οποία πρόκειται να συναφθεί σύμβαση αγοραπωλησίας,

Παροχή στοιχείων για την παράδοση των προϊόντων,

Επιλογή τρόπου και χρόνου πληρωμής του τιμήματος,

Επιλογή τρόπου,

Επιβεβαίωση της παραγγελίας.

(3) Οι Χρήστες μπορούν να υποβάλουν αίτημα μέσω της πλατφόρμας Nutraholic.com για αγορά και παραλαβή από φυσικό κατάστημα Nutraholic.com. Ο Προμηθευτής μεσολαβεί για τη σύναψη της σύμβασης αγοραπωλησίας με τον ιδιοκτήτη του φυσικού καταστήματος, και παρέχει στους Χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν προϊόντα που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα και να τα δηλώσουν για αγορά μέσω της επιλογής «Παραλαβή από φυσικό κατάστημα». Ο Προμηθευτής ενημερώνει τον Χρήστη για το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου ο Χρήστης μπορεί να παραλάβει το ζητούμενο προϊόν από το επιλεγμένο φυσικό κατάστημα. Ο Χρήστης πληρώνει το ζητούμενο προϊόν, καταβάλλοντας επί τόπου στον εμπόρο το αντίστοιχο ποσό με κάποιον από τους σχετικούς τρόπους που προσφέρονται στο φυσικό κατάστημα.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 10. (1) Οι Χρήστες συνάπτουν χωριστές συμβάσεις για την πώληση των ζητούμενων προϊόντων, παρά το γεγονός ότι έχουν επιλεγεί με μία ηλεκτρονική δήλωση και από μία λίστα προϊόντων προς αγορά.

 

(2) Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα Nutraholic μπορεί να οργανώσει μαζί και ταυτόχρονα την παράδοση των προϊόντων που παραγγέλθηκαν με τις επιμέρους συμβάσεις αγοραπωλησίας. Η παράδοση των προϊόντων που παρήγγειλαν οι Χρήστες πραγματοποιείται από τον ανάδοχο του αντίστοιχου προϊόντος που επιλέγεται μέσω της πλατφόρμας Nutraholic, για την οποία ο Χρήστης ενημερώνεται κατά την παράδοση ή από τον ίδιο τον Προμηθευτή ή μέσω τρίτων.

 

(3) Τα δικαιώματα των Χρηστών σε σχέση με τα παραδοθέντα προϊόντα ασκούνται χωριστά για κάθε σύμβαση αγοραπωλησίας. Η άσκηση δικαιωμάτων σε σχέση με κάποιο προϊόν που παραδόθηκε, δεν επηρεάζει και δεν έχει κανένα αποτέλεσμα σε σχέση με συμβάσεις αγοραπωλησίας άλλων προϊόντων. Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή κατά την έννοια του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών, η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοραπωλησίας συγκεκριμένου προϊόντος δεν επηρεάζει τις συμβάσεις αγοραπωλησίας άλλων προϊόντων που παραδόθηκαν στον Χρήστη.

 

Άρθρο 11. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση αγοραπωλησίας, ο Χρήστης υποχρεούται να αναφέρει με ακρίβεια και σαφήνεια τη σύμβαση και το προϊόν για το οποίο ασκεί τα δικαιώματα.

 

Άρθρο 12. (1) Ο Χρήστης μπορεί να καταβάλει το τίμημα για τις επιμέρους συμβάσεις αγοραπωλησίας αμέσως κατά την αγορά των προϊόντων ή κατά την παράδοσή τους, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 

Πληρωμή σε μετρητά κατά την παράδοση με εντολή πληρωμής που προσφέρεται από αδειοδοτημένο ταχυδρομικό φορέα,

Πληρωμή κατά την παράδοση με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα αδειοδοτημένου ταχυδρομικού φορέα,

 

VII. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΈΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

 

Άρθρο 13. (1) Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος VII των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης ισχύουν μόνο για τους Χρήστες που, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται για τη σύναψη της σύμβασης αγοραπωλησίας ή κατά την εγγραφή στη Nutraholic, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι είναι καταναλωτές κατά την έννοια του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών, του Νόμου περί Ηλεκτρονικού Εμπορίου ή/και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 1997 σχετικά με την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις.

 

(2) Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα Nutraholic δεν προσφέρει, δεν οργανώνει ή δεν εκτελεί παραδόσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του καταναλωτή σύμφωνα με την παρ. 1.

 

Άρθρο 14. (1) Τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που διατίθενται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα Nutraholic ορίζονται στην περιγραφή του κάθε προϊόντος στην πλατφόρμα Nutraholic.

 

(2) Η τιμή των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών, καθορίζεται από τον Προμηθευτή στην πλατφορμα Nutraholic και τους διανομείς που επιλέγει ο Προμηθευτής στην περιγραφή του κάθε προϊόντος στην πλατφορμα Nutraholic.

 

(3) Η αξία των ταχυδρομικών ή μεταφορικών εξόδων που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των προϊόντων καθορίζεται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα Nutraholic και παρέχεται ως ενημέρωση στους Χρήστες κατά την επιλογή των προϊόντων για τη σύναψη της σύμβασης αγοραπωλησίας.

 

(4) Οι τρόποι πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης και στις πληροφορίες που παρέχονται στον Χρήστη μέσω των μηχανισμών στην πλατφόρμα Nutraholic.

 

(5) Οι πληροφορίες που παρέχονται στους Χρήστες βάσει αυτού του άρθρου είναι επίκαιρες τη στιγμή της απεικόνισής τους στην πλατφόρμα Nutraholic πριν από τη σύναψη της σύμβασης αγοραπωλησίας.

 

(6) Οι Χρήστες συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών μπορούν να παρέχονται μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας Nutraholic ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Άρθρο 15. (1) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι οι ανάδοχοι στην πλατφόρμα Nutraholic έχουν το δικαίωμα να δέχονται προκαταβολή για τις συμβάσεις που συνάπτονται με τον Χρήστη για την πώληση προϊόντων και την παράδοσή τους.

 

(2) Ο Χρήστης επιλέγει μόνος του εάν θα πληρώσει στους αναδόχους στην πλατφόρμα Nutraholic την τιμή για την παράδοση των προϊόντων πριν ή κατά τη στιγμή της παράδοσής τους.

 

(3) Σε περίπτωση που η αξία της παραγγελίας του Χρήστη είναι ίση ή υπερβαίνει τα 10.000 λέβα, η πληρωμή πραγματοποιείται μόνο με μεταφορά ή κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών του Προμηθευτή με οποιονδήποτε από τους δυνατούς τρόπους πληρωμής που αποκλείουν την πληρωμή σε μετρητά.

 

Άρθρο 16. (1) Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα, χωρίς να καταβάλει αποζημίωση ή πρόστιμο και χωρίς να αναφέρει τον λόγο, να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων από τους αναδόχους που επέλεξε μέσω της πλατφόρμας Nutraholic, χρησιμοποιώντας την ενιαία φόρμα υπαναχώρησης που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα Nutraholic στη διεύθυνση https://www.nutraholic.com/gr/rules. Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.nutraholic.com/gr/rules.

 

(2) Το δικαίωμα υπαναχώρησης που αναφέρεται στην παρ. 1 δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

για την παράδοση προϊόντων κατασκευασμένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Χρήστη ή σύμφωνα με τις ατομικές του απαιτήσεις,

για την παράδοση προϊόντων τα οποία, λόγω της φύσης τους, ενδέχεται να αλλοιωθούν ή να έχουν μικρή διάρκεια ζωής,

για την παράδοση σφραγισμένων προϊόντων που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοσή τους και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας,

για την παράδοση προϊόντων τα οποία, μετά την παράδοσή τους και λόγω της φύσης τους, έχουν αναμιχθεί με άλλα προϊόντα από τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν,

για την παράδοση σφραγισμένων εγγραφών ήχου ή βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού υπολογιστή που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση,

για την παράδοση εφημερίδων ή περιοδικών, με εξαίρεση τις συμβάσεις συνδρομής για την παράδοση των εν λόγω εκδόσεων.

(3) Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα Nutraholic δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την παροχή πληροφοριών, όπως ορίζονται στον Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός ενός έτους και 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Όταν οι πληροφορίες έχουν δοθεί στον Χρήστη εντός της περιόδου υπαναχώρησης, η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία παροχής τους. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να στείλει τη δήλωση υπαναχώρησης σύμφωνα με αυτό το άρθρο απευθείας στον Προμηθευτή μέσω της ενιαίας φόρμας υπαναχώρησης από τη Σύμβαση που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα Nutraholic στη διεύθυνση https://www.nutraholic.com/gr/rules.

 

(4) Όταν ο Χρήστης έχει ασκήσει το δικαίωμά υπαναχώρησης του από τη Σύμβαση εξ’ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να  επιστρέψει όλα τα ποσά που έλαβε από τον Χρήστης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης της απόφασης του Χρήστη να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να επιστρέψει τα ποσά που έλαβε χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Χρήστης στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο Χρήστης έχει ρητά συμφωνήσει να χρησιμοποιήσει άλλο μέσο πληρωμής και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν συνεπάγεται κόστος για τον Χρήστη.

 

(5) Κατά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, τα έξοδα επιστροφής των παραδοθέντων προϊόντων βαρύνουν τον Χρήστη και τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων αφαιρούνται από το ποσό που κατέβαλε ο Χρήστης στο πλαίσιο της σύμβασης. Ο Προμηθευτής δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα πρόσθετα έξοδα για την αποστολή των προϊόντων εάν ο Χρήστης έχει επιλέξει ρητά τρόπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τύπο τυπικής παράδοσης που προσφέρει ο Προμηθευτής. Το κόστος επιστροφής του προϊόντος είναι το ίδιο με το κόστος της παράδοσης σύμφωνα με το τιμολόγιο της εταιρείας που χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση της παράδοσης.

 

(6) Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί τα προϊόντα που παραλαμβάνει από τον  Προμηθευτή και να διασφαλίζει τη διατήρηση της ποιότητας και της ασφάλειάς τους κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Τα προϊόντα αποθηκεύονται σύμφωνα με τις καθορισμένες απαιτήσεις του κατασκευαστή.

 

(7) Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά υπαναχώρησής του από τη σύμβαση με τον Προμηθευτή, αποστέλλοντας γραπτή δήλωση στον Προμηθευτή χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη φόρμα υπαναχώρησης που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.nutraholic.com/gr/rules στην πλατφόρμα Nutraholic.

 

(8) Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα Nutraholic δεν έχει προσφερθεί να παραλάβει ο ίδιος τα προϊόντα, μπορεί να παρακρατήσει την πληρωμή των ποσών στον Χρήστη μέχρι να παραλάβει τα προϊόντα ή μέχρι ο Χρήστης να προσκομίσει απόδειξη ότι έχει στείλει τα προϊόντα πίσω, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.      

 

(9) Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να παραπέμψει τυχόν διαφορές με τον Προμηθευτή σχετικά με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης στην πλατφόρμα εναλλακτικής εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών (OPC), η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. Σε περίπτωση μη επίτευξης σύμβασης για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, τα μέρη μπορούν να παραπέμψουν τη διαφορά στα βουλγαρικά δικαστήρια και στην Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών για επίλυση.

 

Άρθρο 17. (1) Η προθεσμία παράδοσης των προϊόντων καθορίζεται για κάθε προϊόν ξεχωριστά κατά τη σύναψη της σύμβασης με τον Χρήστη μέσω της ιστοσελίδας του Προμηθευτή στην πλατφόρμα Nutraholic. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παράδοση των προϊόντων που αγοράζουν οι Χρήστες μέσω της πλατφόρμας Nutraholic είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.nutraholic.com/gr/delivery.

 

(2) Σε περίπτωση που ο Χρήστης και ο Προμηθευτής δεν έχουν ορίσει προθεσμία παράδοσης στην πλατφόρμα Nutraholic, η προθεσμία παράδοσης των προϊόντων είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία που ακολουθεί την αποστολή της παραγγελίας από τον Χρήστη στον Προμηθευτή μέσω της ιστοσελίδας του Προμηθευτή στην πλατφόρμα Nutraholic.

 

(3) Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τους όρους της Σύμβαση λόγω του ότι δεν διαθέτει τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει τον Χρήστη και να επιστρέψει τα ποσά που αυτός κατέβαλε.

 

Άρθρο 18. Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα Nutraholic υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του βουλγαρικού νόμου για την επισήμανση, τη διαφήμιση και την πώληση τροφίμων.

 

VIII. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Άρθρο 19. (1) Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα Nutraholic μπορεί να μεριμνήσει για την αποστολή και την παράδοση των προϊόντων στον Χρήστη από τον αντίστοιχο ανάδοχο εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται στη σύμβαση.

 

(2) Σε περίπτωση που κατά τη σύναψη της σύμβασης δεν έχει οριστεί από τα Μέρη προθεσμία παράδοσης σύμφωνα με την παρ. 1 ανωτέρω, ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα Nutraholic μεριμνά για την αποστολή και παράδοση των προϊόντων από τον αντίστοιχο ανάδοχο ή διανομέα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αλλά όχι αργότερο από 2 μήνες.

 

(3) Οι ανάδοχοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ρήτρες των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης και ο Προμηθευτής διασφαλίζει την επαφή με τους αναδόχους σε περίπτωση αιτήματος από Χρήστη.

 

Άρθρο 20. (1) Ο Χρήστης οφείλει να επιθεωρήσει τα προϊόντα κατά την παράδοση και την παραλαβή, αντίστοιχα κατά την παραλαβή των σε κατάστημα, και εάν δεν πληροί τις απαιτήσεις, να ενημερώσει αμέσως τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα Nutraholic.

 

(2) Εάν ο Χρήστης παραλείψει να ενημερώσει τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα Nutraholic σύμφωνα με την παρ. 1, τα προϊόντα θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί ως σύμφωνα με τις απαιτήσεις, εκτός αν έχουν κρυμμένα ελαττώματα.

 

(3) Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συνιστούν ελαττώματα των προϊόντων:

 

            - ιδιαίτερη γεύση του συμπληρώματος διατροφής ή/και της τροφής για αθλητές,

            - ανεπαρκής διάσπαση του συμπληρώματος διατροφής και/ή της τροφής για τους αθλητές κατά τη χρήση του,

            - ιδιαίτερο χρώμα του συμπληρώματος διατροφής ή/και της τροφής για αθλητές,

            - αναντιστοιχία των γευστικών χαρακτηριστικών του συμπληρώματος διατροφής ή/και του τροφίμου για αθλητές με άλλα συμπληρώματα διατροφής ή/και τρόφιμα για αθλητές ή με το ίδιο συμπλήρωμα διατροφής ή/και τρόφιμο για αθλητές,

            - η παρουσία μηχανισμών για την αυτόματη ή διευκολυνόμενη αφαίρεση της προστατευτικής μεμβράνης του συμπληρώματος διατροφής ή/και του αθλητικού τροφίμου κατά το άνοιγμα, 

            - η υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του συμπληρώματος διατροφής ή/και του τροφίμου για αθλητές, η οποία, υπό τις περιστάσεις, μπορεί να θεωρηθεί επαρκής για την κατανάλωση ολόκληρου του συμπληρώματος διατροφής ή/και του τροφίμου για αθλητές.

 

Άρθρο 21. Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα Nutraholic δεν παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και σέρβις για τα προϊόντα.

 

Άρθρο 22. Για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το παρόν τμήμα, εφαρμόζονται οι κανόνες της εμπορικής πώλησης που ορίζονται στο Νόμο περί Εμπορίου.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 23. (1) Ο Προμηθευτής λαμβάνει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΓΚΠΔ) και του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων. Ο Προμηθευτής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών βάσει του άρθρου 6 παρ. 1, β. «β» του ΓΚΠΔ - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία ο Χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων για τη σύναψη σύμβασης με τον Χρήστη, ή βάσει του άρθρου 6 παρ. 1, β. «α» του ΓΚΠΔ - βάσει της ρητής συγκατάθεσης που παρέχει ο Χρήστης.

 

(2) Ο Προμηθευτής έχει δημοσιεύχει τις πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται και τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, ĸaĸ καθώς και όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΓΚΠΔ) στην πολιτική απορρήτου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης.

 

(3) Για λόγους ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα Nutraholic θα αποστέλλει τα δεδομένα μόνο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που είχε δηλώσει ο Χρήστης κατά την εγγραφή του ή την πραγματοποίηση αγοράς χωρίς εγγραφή.

 

(4) Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα Nutraholic έχει το δικαίωμα να αποθηκεύει δεδομένα στη συσκευή επικοινωνίας του Χρήστη, εκτός εάν ο τελευταίος αντιτίθεται ρητά σε αυτό.

 

(5) Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα Nutraholic δικαιούται να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον Χρήστη ή Καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων ενημερωτικών δελτίων ή προσφορών για την αγορά προϊόντων με σκοπό το μάρκετινγκ, μόνο αφού λάβει τη ρητή και ελεύθερα δοθείσα συγκατάθεση του Χρήστη ή Καταναλωτή, τσεκάροντας ένα πλαίσιο ελέγχου στη φόρμα εγγραφής του Χρήστη στην πλατφόρμα ή κατά την πραγματοποίηση αγοράς χωρίς εγγραφή.

 

(6) Ο Χρήστης ή ο Καταναλωτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς της διανομής.

 

(7) Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παύσει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του προσώπου που έχει ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για τους σκοπούς του μάρκετινγκ, επεξεργαζόμενος το αίτημα χωρίς καθυστέρηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την παραλαβή του.

 

(8) Ο Χρήστης ή ο Καταναλωτής συμφωνεί, ότι ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα Nutraholic έχει το δικαίωμα να στέλνει ανά πάσα στιγμή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον Χρήστη ή τον Καταναλωτήμε σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης και σε σχέση με την πραγματοποιηθείσα συναλλαγή.

 

(9) Ο Χρήστης ή ο Καταναλωτής συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής στην Πλατφόρμα Nutraholic έχει το δικαίωμα να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά του Χρήστη ή του Καταναλωτή κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος του Προμηθευτή στην πλατφόρμα Nutraholic.

 

(10) Ο Προμηθευτής δικαιούται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των Χρηστών σε συνεργάτες ή υπανάδοχους του μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης ή την εκτέλεση της αντίστοιχης παρεχόμενης υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής διαβιβάζει μόνο τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα για την εκτέλεση της σύμβασης ή της υπηρεσίας, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

 

(11) Αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης είναι επίσης οι Υποχρεωτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Προμηθευτή.

 

Άρθρο 24. (1) Ανά πάσα στιγμή, ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα Nutraholic έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Χρήστη να ταυτοποιηθεί και να επαληθεύσει τη γνησιότητα οποιωνδήποτε περιστάσεων και προσωπικών δεδομένων που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή του.

 

(2) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο Χρήστης έχει ξεχάσει ή χάσει το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασής του, ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα Nutraholic έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει την «Πολιτική απώλειας ή λήθης ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης» που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://Nutraholic.com/bg/lostpassword.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Άρθρο 25. (1) Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα Nutraholic, για το οποίο ο Προμηθευτής θα ενημερώσει όλους τους εγγεγραμμένους Χρήστες με τον κατάλληλο τρόπο.

 

(2) Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα Nutraholic και ο Χρήστης συμφωνούν ότι οποιαδήποτε συμπλήρωση ή τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης θα ισχύει έναντι του Χρήστη σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

Α) μετά από ρητή ειδοποίηση του Προμηθευτή στην πλατφόρμα Nutraholic και εφόσον ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός της προθεσμίας των 14 ημερών που του έχει χορηγηθεί ότι τα απορρίπτει ή

Β) μετά τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα Nutraholic και εφόσον ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός 14 ημερών από τη δημοσίευσή τους ότι τις απορρίπτει, ή

Γ) με τη ρητή αποδοχή του Χρήστη μέσω του προφίλ του στην πλατφόρμα Nutraholic στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή.

(3) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι δηλώσεις που γίνονται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα Nutraholic σε σχέση με την τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης θα αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έδωσε ο Χρήστης κατά την εγγραφή του. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν χρειάζεται να φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή για να έχουν ισχύ έναντι αυτού.

 

Άρθρο 26. Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα Nutraholic δημοσιεύει τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης στη διεύθυνση https://www.nutraholic.com/gr/rules, μαζί με τυχόν προσθήκες και τροποποιήσεις τους.

 

ΠΑΥΣΗ

Άρθρο 27. (1) Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις και η σύμβαση του Χρήστη με τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα Nutraholic παύουν να ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

- σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης,

- με αμοιβαία γραπτή συμφωνία των μερών,

- σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του,

- σε περίπτωση κατάσχεσης ή σφράγισης του εξοπλισμού από τις κρατικές αρχές,

- σε περίπτωση ακύρωσης της εγγραφής του Χρήστη στην πλατφόρμα bg. Στην περίπτωση αυτή, οι συναφθείσες αλλά ανεκτέλεστες συμβάσεις αγοραπωλησίας παραμένουν σε ισχύ και υπόκεινται σε εκτέλεση.

(2) Ο Προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση κατά την κρίση του, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση, σε περίπτωση που αντιληφθεί ότι ο Χρήστης χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Nutraholic.com κατά παράβαση των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης, της νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, των γενικά αποδεκτών ηθικών κανόνων ή των γενικά αποδεκτών κανόνων και πρακτικών στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

 

XII. ΕΥΘΥΝΗ

 

Άρθρο 28. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει και να απαλλάξει τον Προμηθευτή στην пλατφόρμα Nutraholic.com σε περίπτωση νομικών αξιώσεων και άλλων αξιώσεων τρίτων (δικαιολογημένων ή μη), για όλες τις ζημίες και τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και των δικαστικών εξόδων), που προκύπτουν από ή σε σχέση με: (1) παράλειψη του Χρήστη να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας σύμβασης, (2) παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων παραγωγής, ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας από τον Χρήστη, (3) μη εξουσιοδοτημένη μεταβίβαση σε τρίτους των δικαιωμάτων που παραχωρούνται στο Χρήστη για τη διάρκεια και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, και (4) ψευδής δήλωση της παρουσίας ή της απουσίας της ιδιότητας του καταναλωτή κατά την έννοια του Νόμου περί Προστασίας του Καταναλωτή.

 

Άρθρο 29. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση ανωτέρας βίας, τυχαίων γεγονότων, προβλημάτων στο Διαδίκτυο, τεχνικών ή άλλων λόγων, συμπεριλαμβανομένων των εντολών των αρμόδιων κρατικών αρχών, που εμποδίζουν την εκτέλεση της σύμβασης.

 

Άρθρο 30. (1) Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που προκαλεί ο Χρήστης σε τρίτους.

 

(2) Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε περιουσιακή ή μη περιουσιακή ζημία με τη μορφή διαφυγόντων κερδών ή ζημιών που υπέστη ο Χρήστης κατά τη διαδικασία χρήσης ή μη χρήσης της Nutraholic.com και τη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας με τον Προμηθευτή.

 

(3) Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η πλατφόρμα δεν ήταν διαθέσιμη λόγω ανωτέρας βίας ή άλλων περιστάσεων πέραν του ελέγχου του Προμηθευτή.

 

(4) Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από σχόλια, απόψεις και αναρτήσεις στο πλαίσιο των υπότιτλων, ειδήσεων και άρθρων στην πλατφόρμα Nutraholic.com.

 

Άρθρο 31. (1) Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση υπέρβασης των μέτρων ασφαλείας του τεχνικού εξοπλισμού και συνακόλουθης απώλειας πληροφοριών, διάδοσης πληροφοριών, πρόσβασης σε πληροφορίες, περιορισμού της πρόσβασης σε πληροφορίες και άλλων παρόμοιων συνεπειών.

 

(2) Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση σύναψης σύμβασης πώλησης, παροχής πρόσβασης σε πληροφορίες, απώλειας ή αλλοίωσης δεδομένων που επέρχεται ως αποτέλεσμα ψευδούς νομιμοποίησης τρίτου προσώπου που παρουσιάζεται ως ο Χρήστης, εάν από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι το πρόσωπο αυτό είναι ο Χρήστης.

 

XIII. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 

Άρθρο 32. (1) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα Nutraholic.com αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προστατεύουν ο ένας τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα του άλλου και να τηρούν τις εμπιστευτικές πληροφορίες που τους έχουν περιέλθει σε γνώση τους κατά την εκτέλεση της σύμβασης και των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης.

 

(2) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής δεσμεύονται να μην δημοσιοποιήσουν οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία μεταξύ τους κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της σύμβασης. Ως δημοσιοποίηση μπορεί να θεωρηθεί η δημοσίευση της επικοινωνίας σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, διαδικτυακά φόρουμ, ιδιωτικές ή δημόσιες ιστοσελίδες κ.λπ.

 

Άρθρο 33. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης και των όρων της ειδικής σύμβασης μεταξύ του Προμηθευτή στην πλατφόρμα Nutraholic.com και του Χρήστη, υπερισχύουν οι όροι της ειδικής σύμβασης.

 

Άρθρο 34. Η ενδεχόμενη ακυρότητα οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης δεν συνεπάγεται την ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης.

 

Άρθρο 35. Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται στην παρούσα σύµβαση και σχετίζονται µε την εκτέλεση και εφαρµογή της παρούσας σύµβασης, εφαρµόζεται η νοµοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

 

https://www.nutraholic.com/gr/rules

E-mail :
Κωδικός :
Να με θυμάσαι.
Εγγραφή | Ξέχασα τον κωδικό ασφαλείας μου.?
LIVE UPDATES
HOT
15% έκπτωση σε κάθε παραγγελία - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ NUTRA15
HOT
VENUM - Box, Kickbox, MMA Εξοπλισμός - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ