+30 211 198 40 93
> Δευ-Παρ
09:00-19:00
|
Αποστολή
|
Επικοινωνία
|
Πωλήσεις χονδρικής
|
|
|
Απομένουν ακόμα 25 € για δωρεάν αποστολή.

Γενικοί όροι για τις αγορές συμπληρωμάτων διατροφής στο "NUTRAHOLIC.COM"

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ του ηλεκτρονικού καταστήματος "Nutraholic.com"

Ι. ΘΕΜΑ

Άρθρο 1  Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις που προορίζονται να ρυθμίσουν τις σχέσεις μεταξύ "NVG” LTD  αναφερόμενος πιο κάτω σαν ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, και οι πελάτες αναφερόμενοι πιο κάτω ως ΧΡΗΣΤΕΣ  του ηλεκτρονικού καταστήματος "Nutraholic.com", στο εξής "NVG" LTD.

II. Δεδομένα προμηθευτή
Άρθρο. 2. Πληροφορίες σύμφωνα με το νόμο για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την Πράξη του Καταναλωτή:
1. Όνομα του προμηθευτή: “NVG” LTD Α.Φ.Μ 201800214
2. Έδρα: Βουλγαρία
3. Λεπτομέρειες, E-mail: [email protected], τηλ.: +30 211 198 40 93

III. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Nutraholic.com

Άρθρο 3.Το  Nutraholic.com είναι ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop, με πρόσβαση από την σελίδα http://www.nutraholic.com/ , μέσω του οποίου οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να υπογράφουν συμβόλαια για τις συμβάσεις πώλησης και παράδοσης των αγαθών που προσφέρονται από την Nutraholic.com συμπεριλαμβανομένων των εξής:
1. Να πραγματοποιούν εγγραφή και δημιουργία προφίλ Nutraholic.com για την προβολή και τη χρήση των πρόσθετων υπηρεσιών να παρέχουν πληροφορίες.
2. Να εξετάζουν τα εμπορεύματα, τα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές και τους όρους της προσφοράς.
3. Να συνάπτουν συμβάσεις για την πώληση και παράδοση των αγαθών που προσφέρονται από Nutrahol.com.
4. Να κάνουν τις πληρωμές σε σχέση με τις συμβάσεις με Nutraholic.com, σύμφωνα με τους όρους του Nutraholic.com για τα  ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
5. Να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα που προσφέρονται από Nutraholic.com
6.Να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές δηλώσεις σχετικά με την σύναψη ή την εκτέλεση συμβάσεων με την Nutraholic.com μέσω του προφίλ της σελίδας του NutraHolic, που έχει πρόσβαση  στο διαδίκτυο.
7. Να ενημερωθούν για τα δικαιώματα σύμφωνα με τη νομοθεσία, κυρίως μέσω της ιστοσελίδας του Nutraholic.com στο διαδίκτυο.

Άρθρο. 4. Ο προμηθευτής παραδίδει τα εμπορεύματα και διασφαλίζει τα δικαιώματα των δικαιούχων που προβλέπονται από το νόμο, με καλή πίστη, αποδεκτή πρακτική, καταναλωτικά ή εμπορικά κριτήρια και τις προϋποθέσεις του νόμου.

Άρθρο. 5. (1) Οι χρήστες συνάπτουν σύμβαση για την πώληση των αγαθών που προσφέρονται από Nutraholic.com μέσω την σελίδα του προμηθευτή, διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της στο http://www.Nutraholic.com. Η σύμβαση είναι στη βουλγαρική γλώσσα και αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του προμηθευτή.
(2) στα πλαίσια μιας σύμβασης με την αγορά αγαθών, ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει και να μεταβιβάσει την κυριότητα του χρήστη που προσδιορίζονται από αυτόν μέσα από τα προϊόντα διασύνδεσης. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν τα λάθη κατά την εισαγωγή πληροφοριών, όχι αργότερα από ό, τι χρειάζεται μια δήλωση για τη σύναψη της σύμβασης με τον προμηθευτή. 
(3) Οι υποψήφιοι πρέπει να καταβάλλουν την πληρωμή για τα αγαθά που παρέχονται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο Nutraholic.com και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Αποδοχές ανέρχονται στην τιμή που δηλώθηκε από τον Ανάδοχο στη διεύθυνση του Nutraholic.com στο Διαδίκτυο.
(4) Ο προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά που ζητήθηκαν από τους χρήστες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την σελίδα του προμηθευτή Nutraholic.com και υπό αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Άρθρο. 6. (1) Ο χρήστης και ο προμηθευτής συμφωνούν ότι όλες οι δηλώσεις μεταξύ τους σε σχέση με τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων σύμφωνα με τον νόμο για τα ηλεκτρονικά έγγραφα και την ηλεκτρονική υπογραφή και το άρθρο 11 του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο.
(2) Θεωρείται, ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που έγιναν από χρήστες του site έγιναν από  πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία που παρέχονται από το χρήστη σε μια καταχώριση, εάν ο χρήστης έχει εισάγει το αντίστοιχο όνομα και τον κωδικό πρόσβασης.

IV. Εγγραφή για χρήση στην NUTRAHOLIC.COM


Άρθρο. 7. (1) Για την χρήση του Nutraholic.com για τις συμβάσεις για την πώληση των αγαθών, ο χρήστης πρέπει να εισαγάγει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης για απομακρυσμένη πρόσβαση.
(2) Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης για την απομακρυσμένη πρόσβαση καθορίζονται από το χρήστη που εκτελεί την online εγγραφή στην ιστοσελίδα του προμηθευτή, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται σ 'αυτό.
(3) Με την πραγματοποίηση των δεδομένων και πατώντας το κουμπί "Ναι, δέχομαι» και «Εγγραφή», ο χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει αυτούς τους όρους, συμφωνεί με το περιεχόμενο τους και οφείλει να τους σεβαστεί.
(4) Ο προμηθευτής επιβεβαιώνει την εγγραφή του χρήστη με την αποστολή επιστολής από την ηλεκτρονική διεύθυνση που καθορίζεται από τον χρήστη. Δίνεται ο λογαριασμός του χρήστη  καθώς και μεταξύ αυτού και του προμηθευτή  των συμβατικών σχέσεων που προκύπτουν.
(5) Κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει ακριβή και αληθή στοιχεία. Ο χρήστης δεσμεύεται να ενημερώσει αμέσως για τις όποιες αλλαγές στις πληροφορίες που αναφέρονται στην εγγραφή του.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Άρθρο. 8. Οι χρήστες χρησιμοποιούν κυρίως την σελίδα του προμηθευτή για να συνάψουν  σύμβαση για την πώληση των αγαθών που προσφέρονται από τον Ανάδοχο στην Nutraholic.com.

Άρθρο. 9. Οι χρήστες συνάπτουν συμβόλαιο για την αγορά-πώληση με τον προμηθευτή κατά την ακόλουθη διαδικασία:
(1) Πραγματοποίηση εγγραφής Nutraholic.com και την παροχή των απαραίτητων στοιχείων, αν ο χρήστης δεν έχει μέχρι τώρα καταγραφεί στο Nutraholic.com.
Έναρξη (2) στο σύστημα για τη λήψη παραγγελιών Nutraholic.com μέσω της ταυτοποίησης με το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης
(3) Επιλογή ενός η περισσοτέρων από τα προτεινόμενα προϊόντα Nutraholic.com και την προσθήκη τους στον κατάλογο των προϊόντων για την αγορά.
(4) Επιλογή προϊόντων από τη λίστα των προϊόντων για αγορά, για τα οποία θα συναφθεί συμβόλαιο για αγορά-πώληση 
(5) Παροχή στοιχείων για ολοκλήρωση της παραγγελίας
(6) Επιλογή της μεθόδου και της στιγμής της καταβολής του τιμήματος.
(7) Επιβεβαίωση της παραγγελίας.

VI. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο. 10. (1) Ο προμηθευτής και οι χρήστες συνάπτουν ξεχωριστές συμβάσεις για την πώληση των αγαθών όπως ζητήθηκαν από τους χρήστες, αν και έχουν επιλεγεί από μια ηλεκτρονική δήλωση και ένα κατάλογο των προϊόντων για την αγορά.
(2) Ο προμηθευτής μπορεί να παραδίδει από κοινού, και ταυτόχρονα οι παραγγελιοδόχοι με ξεχωριστά συμβόλαια για αγορά-πώληση αγαθών.
(3) Τα δικαιώματα των χρηστών σε σχέση με τα παρεχόμενα αγαθά πρέπει να ασκούνται χωριστά για κάθε σύμβαση πώλησης. Η άσκηση των δικαιωμάτων σε σχέση με τα αγαθά που παραδίδονται δεν ισχύει και δεν έχει καμία βάση όσον αφορά τις συμβάσεις για την πώληση άλλων εμπορευμάτων. Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει την ιδιότητα του χρήστη σύμφωνα με τον νόμο για την αρχή της προστασίας των καταναλωτών ,η άσκηση του δικαιώματος για άρνηση του συμβολαίου για την αγορά-πώληση ξεχωριστών αγαθών δεν επηρεάζει τις συμβάσεις για αγορά-πώληση άλλων προϊόντων που παραδίδονται στον χρήστη.

Άρθρο. 11. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων στην σύμβαση για αγορά-πώληση, ο χρήστης υποχρεούται να δηλώνει ρητά και απερίφραστα τη σύμβαση και τα αγαθά για την εν λόγω άσκηση.

Άρθρο. 12. Ο χρήστης μπορεί να πληρώσει για τις ατομικές συμβάσεις για την πώληση μία φορά κατά τη διάρκεια της παραγγελίας αγαθών ή την παράδοσή τους.

VII. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Άρθρο. 13. (1) Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος VII των όρων αυτών ισχύουν μόνο για τους χρήστες, για τους οποίου σύμφωνα με τα στοιχεία που καθορίζονται για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης ή για την εγγραφή στην Nutraholic.com, απορρέει το συμπέρασμα ότι είναι χρήστες σύμφωνα με τον Νόμο για την προστασία των καταναλωτών, τον νόμο για το ηλεκτρονικό εμπόριο και / ή της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997 για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις.
(2) Ο προμηθευτής δεν προσφέρει και δεν φέρει προμήθειες φαρμάκων, συνταγογραφούμενα  σε ανθρώπους που έχουν την ιδιότητα του καταναλωτή σύμφωνα με την παράγ.1.

Άρθρο. 14. (1) Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών που προσφέρονται από τον Προμηθευτή ορίζονται ξεχωριστά στο προφίλ του Nutraholic.com στην ιστοσελίδα του κάθε προϊόντος.
(2) Η τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών που καθορίζονται από τον Ανάδοχο στο προφίλ του κάθε στοιχείου στην περιοχή της Nutraholic.com.
(3) Το κόστος ή τα έξοδα αποστολής που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των αγαθών, καθορίζονται από τον Ανάδοχο και θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες στους χρήστες ως προς την επιλογή των εμπορευμάτων για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης
 (4) Οι μέθοδοι  πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης ορίζονται σε αυτούς τους γενικούς όρους και τις πληροφορίες για τον χρήστη μέσω του προμηθευτή Nutraholic.com ιστοσελίδα.
(5) Οι πληροφορίες που παρέχονται στους δικαιούχους βάσει της παρούσας ενότητας είναι η τρέχουσα κατά το χρόνο της απεικόνισης στο χώρο της παροχής Nutraholic.com του πριν από τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.

Άρθρο. 15. (1) Ο χρήστης συμφωνεί ότι ο προμηθευτή δικαιούται να λαμβάνει προκαταβολή για τις συμβάσεις που συνάπτονται με την αγορά καταναλωτικών αγαθών και την παράδοσή τους.
(2) Ο χρήστης επιλέγει ανεξάρτητα εάν θα καταβάλει στον Ανάδοχο το κόστος να παραδώσει τα αγαθά πριν ή κατά τη στιγμή της παράδοσης.
(3) Εάν η αξία της σύμβασης του χρήστη είναι ισοδύναμη με ή υπερβαίνει το 7500 EUR, η ​​πληρωμή γίνεται μόνο με έμβασμα ή κάνοντας ένα λογαριασμό για πληρωμή του Αναδόχου.

Άρθρο. 16. (1) Ο πελάτης έχει το δικαίωμα, χωρίς αποζημίωση ή ποινή και χωρίς να υπάρχει λόγος να αποχωρήσει από τη σύμβαση εντός 7 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων.
(2) Το δικαίωμα της άρνησης σύμφωνα με την παράγ. 1 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Παράδοση αγαθών και υπηρεσιών των οποίων η τιμή εξαρτάται από τις διακυμάνσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τις οποίες ο προμηθευτή δεν είναι σε θέση να ελέγξει
- Παράδοση των αγαθών που γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη ή με μεμονωμένη παραγγελία αυτού
- Παράδοση των εμπορευμάτων τα οποία από τη φύση τους δεν μπορούν να επιστραφούν ή υπόκεινται σε ταχεία επιδείνωση ή κίνδυνο υποβάθμισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών
- Παράδοση των εγγραφών ήχου και βίντεο και λογισμικού, που εκτυπώνονται από το χρήστη
- Παράδοση σε εφημερίδες, περιοδικά και άλλες έντυπες εκδόσεις
- Για συμπληρώματα διατροφής χύμα ή ανοιγμένα από τον χρήστη και/η τροφή για αθλητές 
(3) Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις για παράδοση πληροφοριών που καθορίζονται στο άρθρο. 54 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υποχωρήσει από τη σύμβαση εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων. Όταν οι πληροφορίες στην παρούσα παράγραφο, δίνονται στον καταναλωτή εντός της προθεσμίας υποχώρησης, αυτή ξεκινά από την ημερομηνία παράδοσης της
(4) Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υποχώρησης σύμφωνα με την παράγ. 1 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το πλήρες ποσό που καταβάλλεται από τον καταναλωτή το αργότερο 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής έχει ασκήσει το δικαίωμα υποχώρησης από τη σύμβαση. Από το ποσό το οποίο ο καταναλωτής έχει καταβάλλει με σύμβαση, αφαιρείται το κόστος της επιστροφής των αγαθών,εκτός αν ο χρήστης έχει επιστρέψει αγαθά για δικό τους λογαριασμό και ειδοποιεί τον Ανάδοχο.
(5) Ο χρήστης αναλαμβάνει την αποθήκευση των αγαθών που έχουν ληφθεί από τον προμηθευτή, την ποιότητα και την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της περιόδου σύμφωνα με την παράγ.1.
(6) Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υποχώρησης του στον προμηθευτή δίνοντας του γραπτή δήλωση στην ανωτέρω διεύθυνση.
Άρθρο. 17. (1) Η παράδοση των εμπορευμάτων καθορίζεται για κάθε στοιχείο ξεχωριστά, με σύμβαση με το χρήστη μέσω της ιστοσελίδας του Nutraholic.com προμηθευτή.
(2) Σε περίπτωση που ο χρήστης και ο προμηθευτής έχουν καθιερώσει το χρόνο παράδοσης, η παράδοση των αγαθών γίνεται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της εντολής ακολουθούμενη από αποστολή των αγαθών του χρήστη τον προμηθευτής μέσω της ιστοσελίδας παράδοσης προϊόντων του NutraHolic.

(3) Εάν ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκτελέσει τη σύμβαση εξαιτίας αυτού, ότι δεν έχει παραγγείλει τα προϊόντα , οφείλει να ενημερώνει τον καταναλωτή και να ανακτήσει τα ποσά που καταβάλλονται από αυτόν εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο προμηθευτής έχει  εκπληρώσει την υποχρέωσή του βάσει της σύμβασης.
(4) Στις περιπτώσεις της παραγ. 3 ο προμηθευτής  μπορεί να παραδώσει τα καταναλωτικά αγαθά του ιδίου τύπου, ποιότητας και τιμής. Ο προμηθευτής ενημερώνει τον καταναλωτή με ηλεκτρονικά μέσα για να αλλάξετε τη σύμβαση.
(5) Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υποχώρησης για την παράδοση σύμφωνα με την παραγ.4  το κόστος επιστροφής των προϊόντων χρεώνεται στον προμηθευτή.

Άρθρο. 18. Ο προμηθευτής  πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τη βουλγαρική νομοθεσία για την επισήμανση, τη διαφήμιση και την πώληση των συμπληρωμάτων διατροφής.

VIII. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο. 19. (1) Ο προμηθευτής παραδίδει τα εμπορεύματα που έχουν παραδοθεί στον χρήστη που καθορίζεται κατά τη σύναψη της συμβατικής περιόδου.
(2) Εάν η προθεσμία σύμφωνα με την παραγ. 1 δεν έχει συμφωνηθεί ρητά μεταξύ των πλευρών που έχουν συνάψει συμβόλαιο, ο προμηθευτής παραδίδει και διαβιβάζει τα αγαθά σε εύλογο χρονικό διάστημα αλλά όχι αργότερα από 2 μήνες.

Άρθρο. 20. (1) Ο χρήστης πρέπει να εξετάσει τα εμπορεύματα κατά την παράδοση και τη διαβίβαση από τον Ανάδοχο και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις να ενημερώσει τον Προμηθευτή αμέσως.
(2) Εάν ο χρήστης δεν ενημερώσει τον προμηθευτή σύμφωνα με την παράγρ. 1 το εμπόρευμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί ως συμβατό με τις απαιτήσεις, εκτός από κάποια ελαττώματα
(3) Υπάρχουν ελαττώματα των προϊόντων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Μια ιδιαίτερη γεύση του συμπληρώματος  τροφίμων και / ή των τροφίμων για τους αθλητές
- Δεν υπάρχει αρκετό διάλυμα για διάλυση του πρόσθετου τροφίμων και / ή γεύματα για τους αθλητές στη χρήση του
- Ένα ιδιαίτερο χρώμα του προσθέτου τροφίμων ή / και τρόφιμα για τους αθλητές
- Αναντιστοιχία με τα γευστικά χαρακτηριστικά του προσθέτου τροφίμων ή / και τροφίμων για αθλητές με άλλα πρόσθετα τροφίμων ή / και τρόφιμα για τους αθλητές ή το ίδιο αυτό συμπλήρωμα ή / και τρόφιμα για τους αθλητές?
- Διαθεσιμότητα των μηχανισμών για την αυτόματη ή εύκολη   αφαίρεση της προστατευτικής μεμβράνης του προσθέτου τροφίμων ή / και τρόφιμα για τους αθλητές στο άνοιγμα
- Εναπομένουσα διάρκεια ζωής του προσθέτου τροφίμων ή / και τρόφιμα για τους αθλητές που ευλόγως μπορεί να συναχθεί ότι αρκεί για την κατανάλωση όλων των προσθέτων τροφίμων και / ή τα τρόφιμα για τους αθλητές.

Άρθρο. 21. Ο προμηθευτής δεν υποχρεούται να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες για τα εμπορεύματα.

Άρθρο. 22. Για τα θέματα του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται εμπορικοί κανόνες πώλησης ς που καθορίζονται από τον εμπορικό κώδικα.

IX. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο. 23. (1) Ο προμηθευτής θα λάβει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη σύμφωνα με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
(2) Για λόγους ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, ο προμηθευτής θα αποστείλει τα δεδομένα μόνο για τη διεύθυνση e-mail που είχε καθοριστεί από τους χρήστες κατά τη στιγμή της εγγραφής.
(3) Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αποθηκεύσει τα δεδομένα σε μια τερματική συσκευή επικοινωνίας με το χρήστη, εκτός αν ο χρήστης εξέφρασε ρητώς τη διαφωνία με αυτό.
(4) Ο χρήστης ή ο καταναλωτής  συμφωνεί ότι ο προμηθευτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να στείλει e-mail στον χρήστη ή τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων  ενημερωτικών δελτίων  ή προτάσεων για την αγορά αγαθών, εφόσον υπήρχε εγγραφή του χρήστη ή του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό κατάστημα του προμηθευτή.
(5) Ο χρήστης ή ο καταναλωτής  συμφωνούν ότι ο προμηθευτής μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα για τη συμπεριφορά του χρήστη ή τον καταναλωτή χρησιμοποιώντας το online κατάστημα του προμηθευτή.

Άρθρο. 24. (1) Ανά πάσα στιγμή, ο Ανάδοχος μπορεί να απαιτήσει ο χρήστης να προσδιορίσει τον εαυτό του και να εξακριβώσει την ακρίβεια των οποιοδήποτε από τα διαφημιζόμενα συνθήκες κατά τη διάρκεια της εγγραφής και των προσωπικών δεδομένων.
(2) Εάν για οποιονδήποτε λόγο κάποιος χρήστης έχει ξεχάσει ή χάσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, ο ανάδοχος δικαιούται να εφαρμόσει τα εξαγγελθέντα "Διαδικασία για τους χαμένους ή ξεχασμένους κωδικούς πρόσβασης και ονόματα χρήστη», διαθέσιμο στο http://nutraholic.com/gr/ lostpassword

ΧΙ. ΔΙΑΚΟΠΗ

Άρθρο. 27. Οι παρόντες όροι  και η σύμβαση του χρήστη με τον προμηθευτή διακόπτονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• κατά τον τερματισμό και τη δήλωση της  πτώχευσης ή χρεοκοπίας ενός από τα μέρη του συμβολαίου
• με αμοιβαία συμφωνία των μερών γραπτώς
• με αντικειμενική αδυναμία κάποιας από τις πλευρές να ασκούν τα καθήκοντά τους
• Κατά την κατάσχεση ή τη σφράγιση εξοπλισμού από τις δημόσιες αρχές
• σε περίπτωση ακύρωσης της εγγραφής του χρήστη στην ιστοσελίδα της Nutraholic.com. Στην περίπτωση αυτή τα συνημμένα αλλά μη ολοκληρωμένα συμβόλαια για αγορά-πώληση , παραμένουν σε ισχύ και είναι προς ολοκλήρωση.
Άρθρο. 28. Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του  ευχέρεια, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση για να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση, εάν διαπιστώσει ότι ο χρήστης χρησιμοποιεί την Nutraholic.com κατά παράβαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων, τις νομοθεσίες της Βουλγαρίας, ή γενικά τα αποδεκτά πρότυπα δεοντολογίας τους γενικά αποδεκτούς κανόνες και τις πρακτικές στο ηλεκτρονικό εμπόριο.


XII. ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο. 29. Ο χρήστης οφείλει να αποζημιώσει και να απαλλάσσει τον προμηθευτή σε αγωγές και άλλες απαιτήσεις από τρίτους (εάν δικαιολογείται ή όχι) για όλες τις ζημιές και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των δικηγόρων και των δικαστικών εξόδων) που προκύπτουν από ή σε σχέση από (1) αδυναμία των υποχρεώσεών της βάσει της παρούσας σύμβασης, (2) παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, της παραγωγής, μετάδοσης ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (3) η παράνομη μεταφορά σε άλλους των δικαιώματα που παρέχονται στον χρήστη για την διάρκεια και τους όρους της σύμβασης και (4) ψευδή δήλωση παρουσία ή απουσία των καταναλωτών ποιότητας σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών.

Άρθρο. 30. Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση ανωτέρας βίας, τυχαίων γεγονότων, προβλήματα στο Διαδίκτυο, τεχνικούς ή άλλους αντικειμενικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των εντολών των αρμόδιων κρατικών αρχών.

Άρθρο. 31. (1) Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από τον χρήστη της σε τρίτους.
(2) Ο προμηθευτής  δεν ευθύνεται για το υλικό ή ασήμαντες βλάβες, με αποτέλεσμα την απώλεια κερδών ή ζημιές που προκαλούνται στο χρήστη κατά τη διαδικασία της χρήσης ή της μη χρήσης NutraHolic και οι συμβάσεις για την πώληση από τον Ανάδοχο.
(3) Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η Nutraholic.com δεν είναι διαθέσιμη λόγω ανωτέρας βίας.
(4) Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τις ζημίες από τις απόψεις, σχόλια και τις δημοσιεύσεις στον τομέα των προϊόντων, ειδήσεις και άρθρα της Nutraholic.com, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών για την υγεία των χρηστών.
(5) Ο αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για το σχεδιασμό του προμηθευτή  στο αίτημα των χρηστών για δίαιτες και προγράμματα γυμναστικής.

Άρθρο. 32. (1) Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση υπέρβασης της ασφάλειας του τεχνικού εξοπλισμού, προκαλώντας από αυτό απώλεια πληροφοριών, τη διάδοση πληροφοριών, την  πρόσβαση στις πληροφορίες, τον περιορισμό της πρόσβασης σε πληροφορίες και άλλες παρόμοιες επιδράσεις.
(2) Ο προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση υπογραφής συμβολαίου για αγορά-πώληση, παρέχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες, απώλεια ή αλλοίωση των δεδομένων που νομιμοποιούνται σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο παρουσιάζεται ως χρήστης ,εάν από τις περιστάσεις μπορεί να κριθεί, ότι αυτό το πρόσωπο είναι χρήστης.


ΧΙΙΙ. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο. 33. (1) Ο χρήστης και ο προμηθευτής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προστατεύσουν τα αμοιβαία δικαιώματα και νόμιμα συμφέροντα και την προστασία των εμπορικών μυστικών που περιήλθαν σε γνώση τους στη σύμβαση επιδόσεων και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
(2) Ο χρήστης και ο προμηθευτής οφείλουν, κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο της σύμβασης να μην κάνουν δημόσια προφορική ή έγγραφη επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε μεταξύ τους. Δημόσια κοινοποίηση μπορεί να θεωρηθεί η δημοσίευση της αλληλογραφίας σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, φόρουμ στο διαδίκτυο, προσωπικές ή δημόσιες ιστοσελίδες και άλλα.

Άρθρο. 34. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των όρων και προϋποθέσεων σε μια ειδική σύμβαση μεταξύ του προμηθευτή και του χρήστη υπερισχύουν τα ειδικά συμβατικά ρήτρα.

Άρθρο. 35. Πιθανή  αδυναμία οποιασδήποτε διάταξης αυτών των όρων, θα ακυρώσει το σύνολο της σύμβασης.

Άρθρο. 36. Για τα θέματα αυτά στην σύμβαση που σχετίζονται με την εφαρμογή και ερμηνεία της παρούσας σύμβασης ,διέπονται  από τους νόμους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας 

Άρθρο. 37. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ για όλους τους χρήστες, στις 18 Μαΐου 2009.

E-mail :
Κωδικός :
Να με θυμάσαι.
Εγγραφή | Ξέχασα τον κωδικό ασφαλείας μου.?
LIVE UPDATES
HOT
VENUM - Box, Kickbox, MMA Εξοπλισμός - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ