+30 211 198 40 93
> Δευ-Παρ
09:00-19:00
|
Αποστολή
|
Επικοινωνία
|
Πωλήσεις χονδρικής
|
|
|
Απομένουν ακόμα 25 € για δωρεάν αποστολή.

Υποχρεωτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. (Privacy notice)

Υποχρεωτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. (Privacy notice)

Πληροφορίες για την εταιρεία που επεξεργάζεται τα δεδομένα σας:

 

 

Ονομασία

VI DZHI EN EOOD

(Εθνικός στατιστικός αριθμός)/ BULSTAT

202200279

Έδρα και διεύθυνση

Σόφια, συνοικία Βιτόσα. Μοναστήρσκι Λιβάδι, 60Α, γραφείο 3

Διεύθυνση αλληλογραφίας

Σόφια, συνοικία Βιτόσα,  Μοναστήρσκι Λιβάδι, 60Α, γραφείο 3

Τηλέφωνο

+30 211 198 1762

E-mail

info@nutraholic.com

Ιστοσελίδα

https://www.nutraholic.com

 

Πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων

 

 

Ονομασία

Δικηγορικό γραφείο "Vladimirov Kiskinov"

(Εθνικός στατιστικός αριθμός)/ BULSTAT

176645870

Έδρα και διεύθυνση

Naiden Gerov 6, oροφος 4, γραφείο 7, Σόφια

Διεύθυνση αλληλογραφίας

Naiden Gerov 6, oροφος 4, γραφείο 7, Σόφια

Τηλέφωνο

+ 359 2 988 18 28

E-mail

[email protected]

 

Πληροφορίες σχετικά με την αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων

 

 

Ονομασία

Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Έδρα και διεύθυνση

Σόφια 1592, λεωφόρος Tsvetan Lazarov 2

Διεύθυνση αλληλογραφίας

Σόφια 1592, λεωφόρος Tsvetan Lazarov 2

Τηλέφωνο

02 915 3 518

Ιστοσελίδα

www.cpdp.bg

 

Text Box: VI DZHI EN EOOD (εφεξής "διαχειριστής" ή "η Εταιρεία") ασκεί τη δραστηριότητά του σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον κανονισμό (ΕΚ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Σκοπός αυτών των πληροφοριών είναι να σας ενημερώσουμε για όλες τις πτυχές της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία και για τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με αυτή την επεξεργασία.

 

Λόγος συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

Αρ. 1. Ο Διαχειριστής συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τη χρήση ηλεκτρονικού καταστήματος www.nutraholic.com και τη σύναψη συμβάσεων με την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο. 6, παρ. 1, κανονισμός (ΕΚ) 2016/679 (GDPR), και ιδίως για τους ακόλουθους λόγους:

• Τη ρητή συγκατάθεσή σας ως πελάτη.

• Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή με σύμβαση με εσάς.

• Τη συμμόρφωση με έναν νόμιμο φόρο που ισχύει για τον Διαχειριστή.

• Για τα νόμιμα συμφέροντα του Διαχειριστή ή τρίτου μέρους.

 

Στόχοι και αρχές συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

Αρ. 2. (1) Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε σε σχέση με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.nutraholic.com και τη σύναψη σύμβασης με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων και για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Δημιουργία λογαριασμού και παροχή πλήρους λειτουργικότητας στη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Eξατομίκευση ενός συμβαλλόμενου μέρους.

Eκτέλεση συμβάσεων και παραδόσεων βάσει συμβάσεων.

• Λογιστικούς σκοπούς.

• Στατιστικοί στόχοι.

• Προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών ·

• Εξασφάλιση της εφαρμογής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

• Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος και ηλεκτρονικών μηνυμάτων κατόπιν αιτήματός σας.

 

(2) Τηρούμε τις ακόλουθες αρχές κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

• Νομιμότητα, καλή πίστη και διαφάνεια ·

• Περιορισμός των στόχων επεξεργασίας.

• Συνάφεια με την επεξεργασία των στόχων και την ελαχιστοποίηση των συλλεγόμενων δεδομένων.

Tην ακρίβεια και την επικαιρότητα των δεδομένων.

• Περιορισμός της αποθήκευσης για την επίτευξη των στόχων.

Tην ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα της επεξεργασίας και την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

 

(3) Κατά την επεξεργασία και την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, ο Διαχειριστής μπορεί να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να προστατεύει τα νόμιμα συμφέροντά του:

• Την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της έναντι της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων, του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων κρατικών και δημοτικών αρχών.

 

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει η εταιρεία μας

 

Αρ. 3. (1) Η Εταιρεία πραγματοποιεί τις ακόλουθες συναλλαγές με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε ως πελάτες για τους ακόλουθους σκοπούς:

Καταχώρηση των πελατών e-shop και η σύμβαση πώλησης από απόσταση - ο σκοπός αυτής της ενέργειας είναι να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα για αγορά αγαθών και παροχή στοιχείων επικοινωνίας για την παράδοση των αγαθών που αγοράζονται. Η εγγραφή και δημιουργία προφίλ για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι υποχρεωτικό βήμα της παροχής της υπηρεσίας και είναι διαθέσιμη σε μεγάλο βαθμό και χωρίς να δημιουργείται ένα προφίλ με την εκτέλεση της σύμβασης χωρίς εγγραφή - Σύναψη αξιολόγησης αντικτύπου: Με βάση την αξιολόγηση του αντίκτυπου , ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, θεωρεί ότι η λειτουργία "Εγγραφή χρήστη ηλεκτρονικού καταστήματος και εκτέλεση σύμβασης εξ αποστάσεως" είναι επιτρεπτή για την απόδοση και παρέχει εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της GDPR

Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) - ο σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η διαχείριση της διαδικασίας αποστολής ενημερωτικών δελτίων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων με ειδικές προσφορές, προωθητικών ενεργειών, κωδικών promo, ειδήσεων και νέων λειτουργιών σε πελάτες που δήλωσαν ότι επιθυμούν να λάβουν. Δεδομένου του περιορισμένου εύρους των συλλεγόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων θεωρεί ότι δεν απαιτείται εκτίμηση των επιπτώσεων για την εκπόνηση εκτίμησης αντικτύπου της πράξης.

 

Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης ή απαίτησης - ο σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η διαχείριση της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ή απαίτησης από τον πελάτη για τα εμπορεύματα για τα οποία μπορούν να ασκηθούν τα δικαιώματα αυτά. Δεδομένου του περιορισμένου εύρους των συλλεγόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων θεωρεί ότι δεν απαιτείται εκτίμηση των επιπτώσεων για την εκπόνηση εκτίμησης αντικτύπου της πράξης.

 

Αποστολή δώρων, διαφημιστικών πακέτων, κωδικών promo, κλπ. - Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι να στείλουμε στους πελάτες μας που έχουν ζητήσει την επεξεργασία των δεδομένων τους για αυτό το σκοπό, δώρα γενεθλίων ή προσφορές που οργανώνει η εταιρεία. Δεδομένου του περιορισμένου εύρους των συλλεγόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων θεωρεί ότι δεν απαιτείται εκτίμηση των επιπτώσεων για την εκπόνηση εκτίμησης αντικτύπου της πράξης.

 

(2) Ο διαχειριστής δεν συλλέγει ή επεξεργάζεται οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τα ακόλουθα:

• Που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή.

• Να αποκαλύψει πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ή συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.

• Γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας ή δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

 

(3) Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τον Διαχειριστή από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται.

(4) Ο διαχειριστής δεν κάνει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με δεδομένα.

(5) Η Εταιρεία δεν συλλέγει δεδομένα για άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών εκτός από τη ρητή συγκατάθεση του γονέα ή του νόμιμου εκπροσώπου τους.

 

Αρ. 4. (1) Ο διαχειριστής επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών για τους ακόλουθους σκοπούς και για τους ακόλουθους λόγους:

• Τα εξατομικευμένα δεδομένα κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας (email, όνομα, τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης κ.λπ.)

ü  Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα: 1) Πραγματοποίηση σύνδεσης με τον καταναλωτή και την αποστολή πληροφοριών, 2) με σκοπό την εγγραφή του χρήστη σε απευθείας σύνδεση με το κατάστημα, 3) για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, και 4) για να σταλθούν δώρα κατόπιν αιτήματός σας.

 

ü  Λόγος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων - Με την έγκριση των γενικών όρων και την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή την εκτέλεση μιας σύμβασης χωρίς εγγραφή ή κατά τη σύναψη της γραπτής σύμβασης μεταξύ του διαχειριστή και να δημιουργήσετε μια συμβατική σχέση η οποία λόγο για τον οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα - Aρ. 6, παρ. 1, β. (β) GDPR. Τα δεδομένα σας για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και για την αποστολή δώρων αντιμετωπίζονται με τη ρητή συγκατάθεσή σας - 6, παρ. 1, β. (α) GDPR.

 

Στοιχεία παράδοσης (ονόματα, e-mail, τηλέφωνο, διεύθυνση)

ü  Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα: Εκτέλεση των υποχρεώσεων του διαχειριστή βάσει σύμβασης αγοράς και πώλησης των αγορασθέντων αγαθών.

 

ü  Λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων - Με την αποδοχή των γενικών όρων και την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή την παραγγελία χωρίς εγγραφή ή με τη σύναψη γραπτής σύμβασης μεταξύ του διαχειριστή και εσάς, δημιουργείται συμβατική σχέση στην οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα - Aρ. 6, παρ. 1, β. (β) GDPR.

 

 

 

Διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

Aρ. 5. (1) Ο διαχειριστής διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την ύπαρξη του ηλεκτρονικού καταστήματος ή της παραγγελίας χωρίς εγγραφή. Μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σας ή τη συμπλήρωση της παραγγελίας, ο διαχειριστής λαμβάνει την απαραίτητη μέριμνα για τη διαγραφή και καταστροφή όλων των δεδομένων σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή ανωνύμων (δηλ. Να τα φέρει σε μορφή που δεν αποκαλύπτει την προσωπικότητά σας).

(2) Ο διαχειριστής αποθηκεύει τα προσωπικά σας στοιχεία σε σχέση με τις online παραγγελίες για περίοδο πέντε ετών με σκοπό την προστασία των εννόμων συμφερόντων του διαχειριστή στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών διαφορών με τους καταναλωτές στο online καταστήματα όπως τα λογιστικά βιβλία τηρούνται νόμιμα και μακροπρόθεσμα.

(3) Ο διαχειριστής σας ενημερώνει αν η διάρκεια ζωής των δεδομένων που απαιτούνται για να επεκταθεί σε συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, ή για τα νόμιμα συμφέροντα του ελεγκτή ή με άλλο τρόπο.

(4) Ο διαχειριστής αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτείται για να κρατήσει από την ισχύουσα νομοθεσία που προβλέπεται για την περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια του προφίλ σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Aρ. 6. (1) Ο διαχειριστής αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα των νομίμων εκπροσώπων των εμπορικών εταίρων για τη διάρκεια της σύμβασης, για να σεβαστεί τα νόμιμα συμφέροντα και τις νομικές υποχρεώσεις της διοικήσεως, η περίοδος αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της σύμβασης.

 

Μετάδοση των προσωπικών σας δεδομένων επεξεργασίας

Aρ. 7. (1) Ο διαχειριστής μπορεί, κατά την κρίση του, να διαβιβάσει όλα ή μέρος των προσωπικών σας δεδομένων για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας με τους οποίους έχετε συμφωνήσει, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του Κανονισμού 2016/679 (GDPR) .

(2) Ο Διαχειριστής σας ειδοποιεί σε περίπτωση που σκοπεύει να μεταφέρει ορισμένα ή όλα τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

 

Τα δικαιώματά σας για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Ανάκληση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Aρ. 8. (1) Αν δεν θέλετε το σύνολο ή μέρος των προσωπικών σας δεδομένων να εξακολουθούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Εταιρία για συγκεκριμένους ή για όλους τους σκοπούς της επεξεργασίας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, συμπληρώνοντας το παράρτημα  ή με αίτημα σε ελεύθερο κείμενο.

(2) Ο διαχειριστής μπορεί να σας ζητήσει να πιστοποιήσετε την ταυτότητά σας και το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

(3) Μετά την ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα προφίλ στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο λογαριασμός σας θα απενεργοποιηθεί. Φυσικά, θα μπορείτε να περιηγείστε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να βλέπετε προϊόντα και να κάνετε παραγγελίες ή να κάνετε νέα εγγραφή.

(4) Αν η παραγγελία σας είναι υπό επεξεργασία, το νωρίτερο σημείο στο οποίο μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία είναι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παραγγελίας.

(5) Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους άμεσου μάρκετινγκ.

(6) Η ανάκληση της συναίνεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει εκτελέσει μέχρι τώρα ο διαχειριστής

 

 

 

Δικαίωμα πρόσβασης

Aρ. 9. (1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε την επιβεβαίωση του διαχειριστή για τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν ανά πάσα στιγμή να ελέγξετε το λογαριασμό σας, αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς.

(2) Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σχετίζονται με εσάς, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.

(3) Ο Διαχειριστής θα σας παράσχει, κατόπιν αιτήσεως, αντίγραφο των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς σε ηλεκτρονική ή άλλη κατάλληλη μορφή.

(4) Η παροχή πρόσβασης σε δεδομένα είναι ελεύθερη, αλλά ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει διοικητικά τέλη σε περίπτωση υποτροπής ή υπερβολικών αιτήσεων.

 

Δικαίωμα διόρθωσης ή ολοκλήρωσης

Aρ. 10. Μπορείτε να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς απευθείας μέσω του λογαριασμού σας στον ιστότοπό ή ζητώντας από τον Διαχειριστή.

 

Δικαίωμα διαγραφής ("να ξεχαστεί")

Aρ. 11. (1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή από τον διαχειριστή μέρος ή του συνόλου που σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα και ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τα διαγράψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν υπάρχει οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

• Τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία ·

• Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την οποία βασίζεται η επεξεργασία των δεδομένων και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.

• Διαφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, ακόμη και για λόγους άμεσου μάρκετινγκ, και δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για την επεξεργασία που θα υπερισχύει.

• Τα προσωπικά δεδομένα έχουν αλλοιωθεί.

• Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για να συμμορφωθούν με μια νομική υποχρέωση σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ ή τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους που ισχύει για τον διαχειριστή ·

• Συγκεντρώθηκαν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

 

(2) Ο διαχειριστής δεν υποχρεούται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα εάν τα διατηρεί και τα επεξεργάζεται:

• Την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και του δικαιώματος ενημέρωσης ·

• Να συμμορφώνεται με μια νομική υποχρέωση που απαιτεί τη μεταχείριση που προβλέπεται από το δίκαιο της ΕΕ ή τη νομοθεσία του κράτους μέλους που εφαρμόζεται στον διαχειριστή ή για την εκπλήρωση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος ή την άσκηση δημόσιας εξουσίας ·

• Για λόγους δημόσιου ενδιαφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας.

• Για λόγους αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς.

• Για τη σύσταση, άσκηση ή προστασία νομικών απαιτήσεων.

 

(3) Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμά σας για διαγραφή, η Εταιρεία θα διαγράψει όλα τα δεδομένα σας εκτός από τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επαλήθευση ότι το δικαίωμά σας για διαγραφη πληρούται.

• Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, οι οποίες πληροφορίες δεν μπορούν να συνδεθούν με κανένα τρόπο με την προσωπικότητά σας.

• e-mail με το οποίο έχετε εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

 

(4) Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας για διαγραφή πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

• Υποβάλετε αίτημα μέσω του ηλεκτρονικού σας καταστήματος ή του ηλεκτρονικού σας λογαριασμού.

• Προσδιορίστε τον εαυτό σας ως κάτοχο του λογαριασμού.

(5) Μετά την επαλήθευση της ταυτότητας του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση και το πρόσωπο στο οποίο αφορούν τα στοιχεία, σύμφωνα με τα παραπάνω βήματα, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για σας, σύμφωνα με την παράγραφο. 3.

(6) Εάν υπάρχει μια παραγγελία που επεξεργάζεστε αυτήν την περίοδο, το νωρίτερο σημείο στο οποίο μπορείτε να ζητήσετε να "διαγραφεί" είναι όταν ολοκληρώσετε με επιτυχία την παραγγελία.

(7) Διαγράφοντας τα προσωπικά σας στοιχεία, ο λογαριασμός σας θα παραμείνει ανενεργός. Φυσικά, θα μπορείτε να περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να δείτε τα προϊόντα και να κάνετε παραγγελίες ως επισκέπτης ή να κάνετε μια νέα εγγραφή.

(8) Ο διαχειριστής δεν διαγράφει τα δεδομένα, τα οποία έχουν νόμιμη υποχρέωση αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας έναντι αξιώσεων εναντίον του ή αποδείξεως των δικαιωμάτων του.

 

Δικαίωμα περιορισμού

Aρ. 12. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Διαχειριστή να περιορίσει την επεξεργασία των σχετικών σας δεδομένων όταν:

•  αμφισβητείτε η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων για μια περίοδο που επιτρέπει στον Διαχειριστή να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.

• Η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα, αλλά μόνο για να περιορίσετε τη χρήση τους.

• Ο διαχειριστής δεν απαιτεί πλέον προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά ζητάτε από αυτά να δημιουργήσουν, να ασκήσουν ή να προστατεύσουν τις νομικές απαιτήσεις σας.

• Έχετε επικρίνει την επεξεργασία μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι οι νομικοί λόγοι του Διαχειριστή έχουν πλεονέκτημα έναντι των συμφερόντων σας.

(2) Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος σας παραγραφής, η Εταιρεία θα παύσει την επεξεργασία των δεδομένων σας, αλλά δεν θα αφαιρέσει αναρτήσεις που γίνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

 

Δικαίωμα φορητότητας

Aρ. 13. (1) Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη σύμβαση με τον Διαχειριστή, ή εάν τα δεδομένα σας είναι σε επεξεργασία με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, μόλις αναγνωρίσετε τον εαυτό σας στο Διαχειριστή:

• Ζητήστε από τον Διαχειριστή να σας παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή αναγνώσιμη η και να τα μεταφέρει σε άλλο Διαχειριστή.

• Ζητήστε από τον Διαχειριστή να μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας σε έναν διαχειριστή που παρέχετε όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

(2) Μπορεί ανά πάσα στιγμή να κατεβάσετε ή να πάρετε τα δεδομένα σας σε ηλεκτρονική μορφή η μέσω της επιλογή να εξάγετε τα δεδομένα ή να ζητήσετε την Αποστόλη σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

Δικαίωμα λήψης πληροφοριών

Aρ. 14. Μπορείτε να ζητήσετε από τον Διαχειριστή να σας ενημερώσει για όλους τους παραλήπτες στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία ζητήθηκε η διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμός της επεξεργασίας. Ο διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί να παράσχει αυτές τις πληροφορίες εάν αυτό δεν είναι δυνατό ή θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια.

 

Δικαίωμα αντίρρησης

Aρ. 15. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Διαχειριστή που σχετίζεται με αυτό, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον υποβάλλεται σε επεξεργασία για λόγους προφίλ ή άμεσου μάρκετινγκ.

 

Τα δικαιώματά σας για την παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών σας πληροφοριών

 

Aρ. 16. (1) Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής διαπιστώσει παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο μπορεί να ενέχει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, σας επιτρέπει να γνωρίζετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση της παράβασης και τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν.

(2) Ο διαχειριστής δεν είναι υποχρεωμένος να σας ειδοποιήσει εάν:

• Έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων που θίγονται από την παραβίαση της ασφάλειας.

• Στη συνέχεια έλαβε μέτρα για να διασφαλίσει ότι η παράβαση δεν οδηγεί σε υψηλότερο κίνδυνο για τα δικαιώματά σας.

• Η κοινοποίηση θα απαιτούσε δυσανάλογες προσπάθειες.

 

Άτομα στα οποία παρέχονται τα προσωπικά σας στοιχεία

Aρ. 17. Για τη διεκπεραίωση των προσωπικών σας δεδομένων και την παροχή της υπηρεσίας με πλήρη λειτουργικότητα και ενόψει των συμφερόντων σας, ο Διαχειριστής μπορεί να παράσχει τα δεδομένα σας στα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα επεξεργασίας:

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Προμηθευτής

Εκτέλεση παράδοσης στη διεύθυνση

 

Αυτά τα προσωπικά δεδομένα επεξεργασίας συμμορφώνονται με όλες τις νομικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις ασφάλειας για την επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.

Aρ. 18. Ο διαχειριστής δεν μεταφέρει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες.

Aρ. 19. Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας βάσει των παραπάνω ή εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε μια καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ως εξής:

 

 

Ονομασία

Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Έδρα και διεύθυνση

Σόφια 1592, λεωφόρος Tsvetan Lazarov 2

Διεύθυνση αλληλογραφίας

Σόφια 1592, λεωφόρος Tsvetan Lazarov 2

Τηλέφωνο

02 915 3 518

Ιστοσελίδα

www.cpdp.bg

 

 

Aρ. 20. Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της φόρμας που συνοδεύουν αυτές τις πληροφορίες ή μέσω των λειτουργιών του λογαριασμού σας. Φυσικά, αυτές οι φόρμες δεν είναι υποχρεωτικές και μπορείτε να κάνετε τους ισχυρισμούς σας σε οποιαδήποτε μορφή που περιέχει μια δήλωση γι 'αυτό και σας χαρακτηρίζει ως κάτοχο δεδομένων.

Aρ. 21. Εάν δεν έχει ληφθεί απόφαση σχετικά με την επαρκή προστασία και τα κατάλληλα μέσα προστασίας, ο διαχειριστής περιγράφει τις πιθανές πιθανότητες μεταφοράς δεδομένων προς τρίτες χώρες.

Aρ. 22. Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δημοσιεύοντας ειδοποίηση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Παράρτημα Νο1 - Φόρμα απόσυρσης της συγκατάθεσης για σκοπούς επεξεργασίας
Παράρτημα Νο2 - Ζητήστε "να ξεχαστεί" - να διαγράψετε τα προσωπικά μου στοιχεία
Παράρτημα Νο3 - Αίτημα μεταφοράς φορητών δεδομένων
Παράρτημα Νο4 - Αίτημα για διόρθωση δεδομένων


E-mail :
Κωδικός :
Να με θυμάσαι.
Εγγραφή | Ξέχασα τον κωδικό ασφαλείας μου.?
LIVE UPDATES
HOT
15% έκπτωση σε κάθε παραγγελία - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ NUTRA15
HOT
VENUM - Box, Kickbox, MMA Εξοπλισμός - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ